17 December, 2014

Another Year


Godina dana je proletjela, makar sam imala osjećaj da je sve stalno u onom jednom pozivu, jednom trenutku.. Za moju najdražu babu morogaču, da se jednog dana opet posvađamo na nekom oblaku :) ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

6 comments: